КНаписати курсову роботу або дипломну роботу  з господарського права

Господарське права на сьогодні є самостійною галуззю права та навчальною дисципліною. Господарське права являється системою норм права, що регулюють відносини з приводу здійснення господарської діяльності або управління нею.

Юристи-господарники надзвичайно цінуються, адже можуть забезпечити функціонування будь-якого підприємства. Зокрема юристи – господарники знають особливості договірної роботи на підприємстві,  можуть створювати нові суб’єкти господарської діяльності, припиняти існуючі, забезпечувати безперебійну і ефективну роботу підприємства.

Господарські відносини схожі з цивільними, проти між ними є суттєва різниця. Свого часу існувала теорія, згідно якої господарське право вважалось не самостійною галуззю, а лише поєднання норм цивільного та адміністративного права у сфері господарювання. Чимало норм, котрі містяться і Цивільному кодексі, застосовуються в господарській діяльності, при укладенні і виконанні договорів. Так чи інакше, найбільш оптимальною та виправданою є точка зору, що  господарське право є комплексною галуззю права, в якій зібрані правові норми основних галузей права, що стосуються господарської діяльності.

При написанні курсової роботи, доведеться  користуватись Господарським кодексом, Цивільним кодексом, тому знання цих актів є важливою запорукою написання дипломної роботи на відмінно.

Основними питаннями, з якими доведеться ознайомитись при вивченні курсу господарського права:

 1. Поняття підприємницької діяльності
 2. Господарські правовідносини
 3. Господарське законодавство
 4. Суб'єкти господарського права
 5. Правовий статус підприємств
 6. Правовий статус акціонерних товариств
 7. Правове становище господарських об'єднань
 8. Правове регулювання відносин власності
 9. Загальна характеристика господарських договорів
 10. Господарсько-правова відповідальність
 11. Правове регулювання банкрутства
 12. Правове регулювання цін та ціноутворення
 13. Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
 14. Правове регулювання оренди державного та комунального майна
 15. Правові засади приватизації державного та комунального майна
 16. Правове регулювання діяльності транспорту
 17. Правове регулювання банківської діяльності
 18. Правове регулювання біржової діяльності в Україні
 19. Правове регулювання страхової діяльності
 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
   

Написати курсову роботу з господарського права, написати дипломну роботу з господарського права може бути складним, але цікавим і корисним процесом. Для вдалого початку творчого шляху, дуже важливо вибрати тему, яка б на вашу думку була цікавою. Адже коли студент має зацікавленість у дослідженні певного питання, проблематики, то особливих зусиль  для того, щоб захистити курсову роботу з господарського права, дипломну роботу з господарського права – прикладати не доведеться.

Зі свого боку, автори компанії «Диплом - Україна» допоможуть вам максимально спростити написання дипломної роботи з господарського права та отримати від цього процесу максимум задоволення.