Готові курсові роботи
Курсова робота – Сутність права
ЗМІСТ
ВСТУП 
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗУМІННЯ ПРАВА
1.1.Характеристика поняття та ознак права..5
1.2. Підходи до розуміння права та їх характеристика..9
РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВА…16
2.1. Основні аспекти визначення сутності права…16
2.2. Принципи права…19
2.3. Функції права…25
2.4. Цінність права…30
РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРАВА…35
ВИСНОВКИ…38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…40

Курсова робота – Захист права власності
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСТНОСТІ 5
1.1. Поняття захисту та охорони відносин 5
1.2. Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності 8
1.3. Негаторний позов як спосіб захисту права власності 13
1.4. Інші способи цивільно правового захисту права власності 17
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 21
ВИСНОВКИ 29
Список використаних джерел 31
Додатки – 10 рішень
 
Курсова робота – Правовий статус фізичних осіб у римському праві
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЇЇ ОБСЯГ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ 6
1.1. Поняття та зміст правоздатності 6
1.2. Обмеження правоздатності фізичних осіб 12
РОЗДІЛ ІІ. ГРУПИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ 17
2.1. Правове становище римських громадян 17
2.2. Правове становище латинів та перегринів 19
2.3. Правове становище вільновідпущеників 22
2.4. Правове становище колонів 23
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 
Курсова робота – Збірник законів царя Хаммурапі
ЗМІСТ
ВСТУП…3
РОЗДІЛ І. ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ЦАРЯ ХАММУРАПІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДАВНЬОВАВИЛОНСЬКОГО ПРАВА..5
1.1. Причини та передумови появи Збірника законів царя Хаммурапі…5
1.2. Структура Збірника законів царя Хаммурапі…10
РОЗДІЛ ІІ ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗБІРНИКА ЗАКОНІВ ЦАРЯ ХАММУРАПІ.15
2.1. Судочинство…15
2.2. Основні риси права власності за Збірником законів царя Хаммурапі.17 
2.3. Зобов’язальне право…22
2.4. Шлюбно-сімейне право…26
2.5. Кримінальні закони та покарання…32
2.6. Доказування…38
РОЗДІЛ ІІІ. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗБІРНИКА ЗАКОНІВ ЦАРЯ ХАММУРАПІ 
У РОЗВИТКУ ПРАВА ВАВИЛОНУ…40
ВИСНОВКИ…42
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…44
 
Курсова – Міжнародне приватне право
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 5
1.1. Підходи до розуміння принципів міжнародного права 5
1.2. Роль та значення принципів міжнародного права 10
РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 14
2.1. Принцип верховенства права та свободи особи 14
2.2. Принцип національної юрисдикції щодо приватних відносин з іноземним елементом 16
2.3. Принцип пріоритету норм міжнародних договорів України перед нормами внутрішнього законодавства 18
2.4. Принцип автономії волі та національного режиму 20
2.5. Інші основоположні системоутворюючі принципи 24
РОЗДІЛ ІІІ. ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В АКТАХ МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 26
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
 
Курсова робота - санація як судова процедура
Зміст
ВСТУП 
РОЗДІЛ І Теоретичні засади сутності організаційно-правого механізму фінансової санації підприємств 
1.1 Фінансова станція боржника: правова природа. 
1.2. Особливості окремих видів санації.
РОЗДІЛ ІІ Законодавча регламентація процедури оздоровлення підприємств 
2.1. Введення процедури санації боржника 
2.2. Загальний план санації боржника. 
РОЗДІЛ ІІІ Актуальні проблеми законодавства в сфері санації підприємств 
3.1 Міжнародний досвід процедури санації. 
3.2. Проблеми фінансової санації у справах про банкрутство 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Курсова робота - Принципи міжнародного права
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО- ПРАВОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 5
1.1.Підходи до розуміння принципів міжнародного права 5
1.2. Роль та значення принципів міжнародного права 9
1.3. Специфіка принципів міжнародного права в умовах сучасного міжнародного порядку 12
РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 14
2.1. Принцип суверенної рівності держав та непорушності державних кордонів 14
2.2. Принцип незастосування сили та погрози силою та територіальної цілісності 17
2.3. Принцип мирного вирішення міжнародних суперечок та невтручання у внутрішні справи 20
РОЗДІЛ ІІІ. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 23
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
 
КУРСОВА адміністративні правопорушення
ЗМІСТ
Вступ…3
1. Підстави порушення адміністративної справи про адміністративні правопорушення…5
2. Система органів, які мають право порушувати адміністративні справи…11
3. Особливості процесуального становища органів державної влади в адміністративного провадженні по справах з адміністративних правопорушення як суб’єктів адміністративного процесу…14
4. Громадяни як учасники адміністративного провадження по справах з адміністративних правопорушень…21
5. Розгляд адміністративної справи та постановлення рішення…26
6. Оскарження винесеного рішення по справі як стадія адміністративного провадження…32
7. Виконання постанови по справі…36
Висновки…39
Список використаних джерел…42
 
Докази в цивільному процесі
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ДОКАЗІВ В ЦИВІЛЬНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ 4
1.1Теоретичні основи вчення про докази та доказування в цивільному процесі
1.2.Класифікація доказів в цивільномусудочинстві
1.3.Властивості доказів і предмет доказування в цивільному судочинстві 
РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ2 
2.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників 
2.2. Показання свідка 
2.3. Письмові докази 
2.4. Речові докази 
2.5. Висновки експерта в цивільному процесі. 
РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ПОРІВНЯНО З АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОЧИНСТВОМ 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Абсолютна монархія у Франції
ЗМІСТ
Вступ……3
РОЗДІЛ І. СТАНОВЛЕННЯ АБСОЛЮТНОЇ МОНАРХІЇ…6
1.1. Початок становлення абсолютної монархії у Франції…6
1.2. Передумови абсолютизму…9
РОЗДІЛ ІІ. ВПЛИВ АБСОЛЮТИЗМУ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ФРАНЦІЇ XVI-XVIII СТ…11
2.1. Громадський лад монархічної Франції…11
2.2. Державний лад…14
2.3. Структурні органи державної влади…18
2.4. Судова система……21
РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ АБСОЛЮТИЗМУ В ФРАНЦІЇ…24
ВИСНОВКИ……28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…31
 
Сутність та зміст права
ЗМІСТ
ВСТУП ……3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗУМІННЯ ПРАВА…5
1.1.Характеристика поняття та ознак права.5
1.2. Підходи до розуміння права та їх характеристика…9
РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВА…16
2.1. Основні аспекти визначення сутності права…16
2.2. Принципи права…19
2.3. Функції права…25
2.4. Цінність права…30
РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРАВА…35
ВИСНОВКИ……38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…40
 
КУРСОВА Юридична особа
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
1.1. Організаційно-правові форми юридичних осіб
1.1. Поняття і зміст створення юридичних осіб
1.3. Правовий статус засновників юридичних осіб
РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
2.1. Цивільно-правові форми закріплення рішення засновників про створення юридичних осіб 
2.2. Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб 
РОЗДІЛ ІІІ . ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА В ПРОЦЕСІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 
3.1. Реорганізація як спосіб створення юридичних осіб 
3.2. Етапи створення юридичних осіб приватного права в процесі реорганізації
 
Державний лад фашистської Італії, контрольна
ВСТУП 3
1. Передумови приходу до влади Мусоліні та встановлення фашистської диктатури 5
2. Зміни в формуванні органів державної влади 6
3. Зміни в формуванні органів законодавчої влади 7
4. Парламентська система 8
5. Каральні органи 9
6. Судова система 10
7. Церква, як механізм впливу на суспільство 11
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 11

 
Трудовий договір/ трудове право
ЗМІСТ
Вступ…3
РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ…7
1.1. Поняття трудового договору та його характеристика.7 
1.2. Загальне поняття контракту як форми трудового договору та сфера дії…13
РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ КОНТРАКТУ…17
2.1. Умови контракту, визначені законодавством……17
2.2. Необхідні умови контракту…20
РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ..29
3.1. Особливості укладення контракту…29
3.2. Особливості припинення контракту…33
ВИСНОВКИ…37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…40
 
Планування та організація діяльності підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 5
1.1. Послідовність операцій зберігання зерна 5
1.2. Технологічні процеси переробки зерна на інші види продукції 9
1.3. Організація реалізації зерна продовольчих культур та продукції їх переробки 12
РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 14
2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства 14
2.2. Аналіз ефективності виробництва, переробки та реалізації продукції зернових культур 17
2.3 Планування виходу продукції від переробки зерна, затрат і одержання доходів 27
2.4 Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна 31
РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 35
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
ДОДАТКИ 43
 
Виробництво цукрових буряків: економічний аналіз
ЗМІСТ
Вступ… 3
Розділ 1.ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЙОГО ОБЛІКУ…6
1.1.Методичні основи обліку витрат на біологічні перетворення в буряківництві… 6
1.2.Порядок групування витрат виробництва за економічним змістом і статтями калькуляції…… 9
1.3.Оцінка нормативно-правового обґрунтування обліку витрат виробництва цукрових буряків… 13
Розділ 2. СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 17
2.1.Організаційно- економічна характеристика підприємства…………. 17
2.2.Первинний облік витрат і виходу продукції цукрових буряків…… 24
2.3.Аналітичний і синтетичний облік виробництва цукрових буряків……27
2.4.Оцінка продукції зернових і визначення її собівартості……………. 31
Розділ 3.ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ..36
3.1.Методичні прийоми та джерела аудиту…36
3.2.Оцінка ефективності системи обліку і контролю витрат виробництва…40
3.3.Методика аудиту виробництва цукрових буряків……………………. 48
3.4.Особливості документування аудиту витрат виробництва і виходу продукції цукрових буряків… 52
ВИСНОВКИ… 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59
ДОДАТКИ 63
 
Прогалини в законодавстві
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ 5
1.1. Поняття та ознаки прогалин у законодавстві 5
1.2. Прогалини у законодавстві: їх сутність та види 9
1.3. Відмежування прогалин у законодавстві від суміжних правових явищ 12
РОЗДІЛ II. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ В ПРОЦЕСІ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 16
2.1. Способи подолання прогалин. Аналогія права 16
3.2. Порядок застосування аналогії закону 21
РОЗДІЛ ІІІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА ТА АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
 
Курсова робота - ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 5
1.1. Послідовність операцій зберігання зерна 5
1.2. Технологічні процеси переробки зерна на інші види продукції 9
1.3. Організація реалізації зерна продовольчих культур та продукції їх переробки 12
РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 14
2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства 14
2.2. Аналіз ефективності виробництва, переробки та реалізації продукції зернових культур 17
2.3 Планування виходу продукції від переробки зерна, затрат і одержання доходів 27
2.4 Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна 31
РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 35
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
ДОДАТКИ 43
 
Курсова ринок меблів
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕБЛІВ ЯК ТОВАРУ 5
1.1 Споживацькі і якісні характеристики товару меблі 5
1.2. Особливості технології виготовлення меблів 9
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ МЕБЛІВ В УКРАЇНІ 13
2.1. Аналіз і динаміка розвитку ринку меблів 13
2.2.Особливості ринку меблів в Україні: структура, виробники, конкуренція. 18
2.3.Проблеми меблевої промисловості 22
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ І ПРОГНОЗНІ ПРИПУЩЕННЯ РИНКУ МЕБЛІВ В УКРАЇНІ. 26
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
 
Інтеграційні процесу у Центрально-Східній Європі
Зміст
Вступ 3
1. Країни Центрально-Східної Європи як учасники інтеграційних процесів.5
1.1. Країни Центрально-Східної Європи, особливості їх розвитку…5
1.2. Інтеграція країн регіону як складова сталого розвитку…………8
2. Сучасні інтеграційні об’єднання країн Центрально-Східної Європи…11
2.1. Інтеграційні об’єднання та їх характеристика…………………...11
2.2. Інтеграційні проекти як складова розвитку та міжнародних від-носин, рівні їх реалізації.17
2.3. Європейський союз як мета інтеграційних процесів країн Центрально-Східної Європи…20
3. Проблеми та перспективи здійснення інтеграції країнами Центрально-Східної Європи…28
Висновки …33
Список використаних джерел і літератури.36
 
КУРСОВА Приховані методи торгівельної політики
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИХОВА-НИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 5
1.1. Сутність та роль прихованих інструментів в системі нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі країн 5
1.2. Класифікація та механізм застосування прихованих методів у міжнародній торгівлі. 8
РОЗДІЛ 2. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРИХОВАНИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ. 14
2.1. Правові основи регулювання міжнародної торгівлі України та місце прихованих заходів регулювання у системі міжнародного торгівельного права. СОТ та її роль в застосуванні прихованих методів торгівлі.
2.2. Технічні бар’єри як найпопулярніший прихований метод торгівельної політики України. 14
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРИХОВАНИХ ІНСТРУ-МЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ. 28
3.1. Тенденції використання прихованих методів регулювання зовнішньої торгівлі України 28
3.2. Шляхи покращення використання прихованих регулювання міжнародної торгівлі 31
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
 
КУРСОВА створення юридичних осіб
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
1.1. Організаційно-правові форми юридичних осіб 
1.1. Поняття і зміст створення юридичних осіб 
1.3. Правовий статус засновників юридичних осіб 
РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
2.1. Цивільно-правові форми закріплення рішення засновників про створення юридичних осіб 
2.2. Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб 
РОЗДІЛ ІІІ . ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА В ПРОЦЕСІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 
3.1. Реорганізація як спосіб створення юридичних осіб 
3.2. Етапи створення юридичних осіб приватного права в процесі реорганізації
 
КУРСОВА контракт - як особлива форма трудового договору
ЗМІСТ
Вступ…3
РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ…7
1.1. Поняття трудового договору та його характеристика…7 
1.2. Загальне поняття контракту як форми трудового договору та сфера дії..13
РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ КОНТРАКТУ…17
2.1. Умови контракту, визначені законодавством……17
2.2. Необхідні умови контракту….20
РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ…29
3.1. Особливості укладення контракту…29
3.2. Особливості припинення контракту…33
ВИСНОВКИ….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….40
 
Адміністративне та господарське судочинство: порівняння
ВСТУП
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
1.1. Поняття та структура адміністративної форми судочинства
1.2. Господарське судочинство в Україні: загальні засади здійснення правосуддя
РОЗДІЛ ІІ РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
2.1. Порівняння загальних засад судочинства в адміністративному та господарському процесах
2.2. Спільні та відмінні риси апеляційного оскарження 
2.3. Касаційне оскарження: порівняльний аналіз адміністративної і господарської форми судочинства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Виборче право в Україні
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Виборче право як інститут конституційного права в Україні 5
1.1.Поняття та види виборчого права 5
1.2. Джерела виборчого права 9
1.3. Виборчі правовідносини в Україні 12
Розділ 2. Вибори як форма безпосередньої демократії 17
2.1. Поняття та види виборів 17
2.2. Принципи виборчого права в Україні 19
2.3. Особливості реалізації виборчого права при проведенні різних видів виборів в Україні 25
2.4. Гарантії реалізації виборчого права в Україні 29
Роздлі 3. Фінансування виборів в Україні 31
3.1. Поняття і значення фінансування виборів 31
3.2. Правові основи фінансування різних видів виборів в Україні 36
3.3. Правове забезпечення контрою за використанням коштів, що виділяються з Державного бюджету на підготовку та проведення виборів 38
Висновки 41
Список використаних джерел 43
 
Курсова ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (дії та послуги)
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1.1. Підходи до визначення дефініції «об’єкт цивільних правовідносин»
1.2. Класифікація об’єктів цивільних правовідносин
РОЗДІЛ 2 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
2.1. Дії як об’єкт цивільного права 
2.2. Послуги в цивільному праві та їх класифікація
РОЗДІЛ 3
СПІВВІДНОШЕННЯ «ДІЙ» ТА «ПОСЛУГ» В ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Курсова ПОЕЗІЯ ЕМІЛІ ДІКІНСОН
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І 
ЕМІЛІ ДІКІНСОН ЯК ПОЕТЕСА АМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ 5
1.1. Загальна характеристика американського романтизму 5
1.2. Коротка біографія Е. Дікінсон 8
1.3. Філософське спрямування поезії Е. Дікінсон 10
РОЗДІЛ ІІ 
ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА ПОЕЗІЇ ЕМІЛІ ДІКІНСОН 13
2.1 Філософська проблематика природи в ліриці Е. Дікінсон 13
2.2 Релігійні пошуки і питання віри у поезії Е. Дікенсон 18
2.3 Теми смерті й безсмертя у поезії Е. Дікенсон 21
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
 
КУРСОВА оподаткування прибутку підприємств
ВСТУП 
РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
1.1 Економічна суть податку на прибуток підприємства
1.2. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств
РОЗДІЛ ІІ
АНАЛІЗ ЧИННОГО СТАНУ ТА РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
2.1.Чинний порядок оподатковування прибутку 2.2.Використання податків для регулювання діяльності підприємства
підприємств
2.3.Приклад формування фінансових результатів та оподаткування
прибутку підприємства
РОЗДІЛ ІІІ
НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
3.1.Рекмендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток підприємства
3.2.Узагальнення результатів дослідження нормативно – правової бази з податку на прибуток підприємств
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Курсова Практика Європейського суду як джерело конституційного права
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І 
ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 5
1.1. Поняття джерел конституційного права 5
1.2. Система джерел конституційного права України 9
РОЗДІЛ ІІ 
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА 13
2. 1. Практика Європейського суду з прав людини як джерело інтерпретаційної діяльності конституційного суду України 13
2.1. Специфіка застосування рішень Європейського суду з прав людини у правовій системі України 17
РОЗДІЛ ІІІ 
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ КСУ 21
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
 
Сукупність злочинів
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І 
ПОНЯТТЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ЙОГО ПРИНЦИПИ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 6
1.1. Загальні засади призначення покарання 6
1.2. Основні принципи призначення покарання 9
РОЗДІЛ ІІ 
ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ 13
2.1. Призначення покарання за сукупністю злочинів 13
2.2. Характеристика способів призначення покарання за сукупністю злочинів 16
2.3.Особливості призначення додаткових покарань 21
РОЗДІЛ ІІІ 
ВІДМІННІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ ВІД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ВИРОКІВ 23
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 25
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
 
Курсова Мотивація на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП.3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ..
1.1. Сутність мотивації як одиниці управління в менеджменті….5
1.2. Теорії мотивації….10
1.3. Досвід зарубіжних країн в управлінні мотивацією на підприємстві……...14
РОЗДІЛ 2. СТАН ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЇ НА ВАТ «ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ»..22
2.1. Загальна характеристика підприємства...22
2.2. Аналіз ефективності використання персоналу на підприємстві....30
2.3. Оцінка ефективності системи мотивації на підприємстві.....32
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ...36
3.1. Перспективи розвитку підприємства в системі менеджменту….....36
3.2. Розробка комплексної моделі мотивації........40
3.3. Шляхи вдосконалення мотивації в системі менеджменту на підприємстві………47
ВИСНОВОК...52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......56
ДОДАТКИ…58
 
Дактилоскопічні дослідження
ЗМІСТ
ВСТУП …… 3
РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ. 5
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ..14
2.1. Оптичний (візуальний) метод.. 14
2.2. Виявлення слідів за допомогою порошків……… 17
2.3. Люмінесцентні методи…... 33
2.4. Авторадіографія... 35
2.5. Виявлення слідів алоксаном.. 36
2.6. Азотнокисле срібло (ляпіс)..37
2.7. Перманганат калію..... 38
2.8. Електролітичний метод.. 40
2.9. Окремі хімічні методи виявлення дактилоскопічних слідів.. 41
ВИСНОВКИ……… 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..…… 48
 
Курсова- характеристика чартеру
План
Вступ
Розділ I . Загальні положення договору чартеру (фрахтування)
1.1. Поняття та загальна характеристика договору чартеру (фрахтування).
1. 2. Порядок укладення, форма і та істотні умови договору чартеру (фрахтування)
Розділ II . Види та особливості договору чартеру (фрахтування)
2.1. Договір чартеру повітряних суден
2.2. Договір чартеру суден
Розділ III . Права, обов’язки та відповідальність сторін за договором чартеру (фрахтування).
3.1. Сторони договору чартеру (фрахтування). Їх права та обов’язки
3.2 Відповідальність сторін за договором фрахтування (чартеру)
 
Скорочене провадження
План
Вступ
Розділ 1. Провадження в адміністративному процесі та його види.
1.1. Оскарження рішень ,дій чи без діяльності суб’єкта владних повноважень.
1.2. Провадження у справах пов’язане з виборчим процесом чи процесом референдуму.
1.3. Провадження у справах за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках встановлених законом.
Розділ 2. Скорочене провадження в адміністративному процесі.
Розділ 3. Справи в яких застосовуються скорочене провадження
3.1. Зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи.
3.2. Оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.
3.3. Припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців у випадках, передбачених законом.
3.4. Стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження.
Висновок
 
Курсова цивільна правоздатність
ВСТУП................................................................
РОЗДІЛ 1 МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’КТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
1.1. Розмежування правових понять «правосуб’ктність», «правоздатність», «дієздатність»....7
1.2. Зміст поняття «цивільна правоздатність» та співвідношення його з іншими видами правоздатності.12
Висновки до розділу ……19
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА..21
2.1. Порядок набуття та припинення цивільної правоздатності фізичної особи...21
2.2. Порядок набуття та припинення цивільної правоздатності юридичної особи.... 27
Висновки до розділу  34
ВИСНОВКИ.....
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 38
 
Механізм правового регулювання
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 6
1.1. Поняття та функції механізму правового регулювання суспільних відносин 6
1.2. Фактори, що визначають ефективність механізму правового регулювання 11
РОЗДІЛ 2 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 16
2.1. Елементи механізму правового регулювання суспільних відносин 16
2.2. Стадії механізму правового регулювання суспільних відносин 25
РОЗДІЛ 3 
ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК ЗАСІБ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
 
КУРСОВА Функції держави
ЗМІСТ
ВСТУП.3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика функцій держави
1.1.Поняття та ознаки функцій держави…………………………………………...5
1.2. Класифікація функцій держави………………………………………………..9
1.2.1.Внутрішні функції держави……………………………………………….….12
1.2.2. Зовнішні функції держави……………………………………………….…17
Висновок до розділу 1……………………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. Функції державних органів та їх загальна характеристика
2.1. Функції державних органів, та їх співвідношення з функціями держави….21
2.2. Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб’єктності…24
Висновок до розділу 2…………………………………………………………..….26
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….…..29
 
КУРСОВА Управління конкурентоспроможністю підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП..3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи кокурентоспроможності продукції….6
РОЗДІЛ 2. Особливості процесу управління конкурентоспроможністю продукції…………….17
РОЗДІЛ 3. Порівняльна характеристика основних засад управління конкурентності у діяльності зарубіжних і вітчизняних підприємств..28
РОЗДІЛ 4. Основні недоліки процесу управління конкурентоспроможністю в Україні………35
РОЗДІЛ 5. Напрями вдосконалення процесу управління конкурентоспроможністю на вітчизняних підприємствах1
ВИСНОВКИ..46
Список використаної літератури